LogoLambang / logo Persatuan ini terdiri daripada empat huruf iaitu AUSM. Huruf ‘A’ adalah singkatan daripada perkataan Alumni manakala USM merujuk kepada Universiti Sains Malaysia.

AWESOME merujuk kepada sebutan AUSM dan juga membawa imej alumni yang berkepimpinan, memberi inspirasi dan sentiasa relevan.

Warna merah melambangkan keberanian, semangat dan rasa cinta kepada alma mater USM.

Warna ungu selain menjadi simbol kepada warna rasmi bagi Universiti Sains Malaysia, turut membawa makna kebersamaan dengan Universiti Sains Malaysia dalam memperkasakan universiti.

Warna jingga melambangkan kerjasama yang wujud antara satu sama lain bagi mencapai visi dan objektif persatuan.

         
  
TENTANG PAUSM

          Dari Meja Presiden

          Sejarah Penubuhan

          Logo

          Keahlian Alumni

          Alumni Cawangan

          Naratif Alumni

          Perlembagaan PAUSM

          Jawatankuasa Eksekutif

          Aktiviti PAUSM

          Hala Tuju 2021-2023

          Info Kerjaya

          Objektif / Motto

          Pengumuman

          Soalan Lazim

          Muat Turun

          Maklumbalas dan Cadangan

          Hubungi Kami

DAFTAR ALUMNI

          Login Admin

          Pendaftaran Baru

          Semak Keahlian

MUTIARA KATA
 
Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk membaca kerana membaca itu sumber hikmah menyediakan waktu tertawa kerana tertawa itu muziknya jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir kerana berfikir itu pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal kerana beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuat muda selalu dan menyediakan waktu beribadat kerana beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan jiwa.

 

 

Hakcipta Terpelihara © 2019 Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia